Hjem

Untitled-2
Untitled-4
Untitled-5
Untitled-1
Untitled-3

Hvem er Dansk Regnvandsstyring ApS

Vi er rådgivende og udførende inden for regnvandsstyring. Vi laver ikke andet…..
Vi hjælper vores kunder fra idé til færdig og afsluttet løsning igennem vores analyse, rådgivning, projektering, indhentning af tilbud fra fagentrepriser og gennemførsel som tilsynsførende

Hvad gør vi?

Vi hjælper grundejere med at etablere miljøvenlige fremtidssikre løsninger for styring af regnvand på ejendommen, således at det ikke gør skade, men gavner.

Vi ønsker det bedste for miljøet og mener at regnvand bør ende som rent grundvand frem som beskidt kloakvand!

Som en afledt effekt af dette, giver det mening at styre vandet til steder hvor det ikke gør skade på bygninger, inventar eller andet.

Som udgangspunkt er Dansk Regnvandsstyring en rådgivende konsulent virksomhed, så vi starter med et formøde hvor opgaven defineres sammen med jer.

De fleste af vores kunder foretrækker at indgå en totalentreprise med os, hvor vi står for alt fra start til slut. Fordelen ved denne fremgangsmåde er at det et nemt, sikkert og trygt. Vi finansierer alt frem til at refusionsbeløbet betales efter gennemført afkobling. Endvidere garanterer vi økonomien, og vi står for hele processen hvilket betyder at du ikke kommer til at opleve at alle peger på de andre hvis der er et problem. Her er der et sted at henvende sig, og vi tager os af det.

Regnvand

Der er i dag mangel på rent grundvand og hermed er vores drikkevandsreserve truet.

  • En af årsagerne til dette er, at vi befæster større og større arealer, og leder regnvandet herfra i vores kloaksystem, i stedet for at lade det sive ned til grundvandet og blive til rent drikkevand
  • Det har i mange år været normalt at anvende vores kloaksystem til også at håndtere vores regnvand, og hermed har man blandt andet skabt store problemer ved at reducere grundvandsreserverne.
  • Dette gør at man mange steder, i perioder med lidt regn, må bruge vand fra søer som drikkevand.
  • Et er, at vi har reduceret mængden af regnvand der går til vores drikkevandsreserve, noget andet er at vi i takt med klimaforandringer får flere og kraftigere skybrud, hvilket vores kloaksystemer ikke er dimensioneret til at håndtere.
  • Dette er til trods for store investeringer i større offentlige kloakker, større pumpestationer, og store renseanlæg.
  • Det vurderes af kommunerne, at skybruddene fremover vil være så kraftige at det ikke kan lade sige gøre at dimensionere de fælles kloakker til at håndtere fremtidens øgede regnmængder.
  • Nogle af følgerne af den manglende kapacitet på kloaksystemet er at ejendommens regnvand ikke kan komme væk, og derfor skyller tilbage i egne afløb, og giver oversvømmelser i kældre m.v. til stor skade for ejendommens beboere.
  • De fleste kommuner har derfor en strategi om at ejendomme i fremtiden bør håndtere regnvand på egen grund. Nogle søger dette løst med gulerodsmetoden og nogle med pisken.
  • Vi ved at der i andre Europæiske lande er afgift på afledt regnvand – og vi ved at det har været foreslået i folketinget at dette også skulle indføres i Danmark. Ind til videre er det ikke vedtaget.
  • Der er altså så mange gode grunde til at etablere lokal afledning af eget regnvand….faktisk kan vi ikke se en eneste grund til ikke at gøre det, og er du så heldig at bo i en kommune der oven i købet giver tilskud til det, er det bare om at komme i gang.